Hoe gaan we binnen Yoia om met Corona?

Update 16 februari 2022

Wat een fijn vooruitzicht. Nog even en dan kunnen we met nog meer vrijheid naar de yogastudio. Vanaf 25 februari nemen we afscheid van:

 • het coronatoegangsbewijs (dus geen coronacheck meer bij binnenkomst)
 • de verplichte 1,5 meter afstand tot elkaar
 • het dragen van mondkapjes

De basisregels t.a.v. corona blijven gelden:

 • handen vaak wassen
 • hoesten/niezen in de elleboog
 • thuisblijven bij klachten
 • testen bij klachten
 • ventileren en luchten voor voldoende frisse lucht
 • geen handen schudden

We kunnen ons bijna niet meer voorstellen dat we lessen hadden met 20 cursisten in de zaal. En jullie waarschijnlijk ook niet. We gaan het maximum aantal deelnemers per les dus wat gedoseerd terugbrengen zodat iedereen weer een beetje kan wennen. Voorlopig blijven de online lessen er ook nog. Voor de toekomst gaan we kijken naar een goede afwisseling en balans tussen online en live lessen omdat het hybride lesgeven voor de docenten veel vraagt en niet altijd optimaal is als het gaat om persoonlijk contact en begeleiding bij de beoefening.

Update 14 januari 2022

Lieve allemaal. Wat een fijn nieuws vanavond op de persconferentie: we mogen weer les geven in de studio! Vanaf morgen, zaterdag 15 januari, zijn jullie weer van harte welkom. Van kracht blijven:

– Thuis blijven bij klachten van jezelf of huisgenoten.
– Een geldige QR-code / PCR of Antigeen(snel)test van een officiële testlocatie
– Houd 1,5m afstand van elkaar.
– Handen desinfecteren
– Niesen, hoesten in de elleboog.
– Mondkapjes bij verplaatsing in de studio.
Voor nu een fijne avond, mooi weekend en tot op de mat!

Update 18 december 2021

Lieve allemaal. Voor wie de persconferentie zojuist heeft gevolgd, weet dat de yogastudio per morgen dicht moet. Dit betekent dat alle lessen, dus ook de overdag lessen, weer online via Zoom gegeven zullen worden. We hebben het rooster hier inmiddels op aangepast en je kunt jezelf inboeken voor een online les. Lukt dit niet, stuur ons dan even een mailtje.

Het wordt een uitdagende tijd, nu we ook te horen hebben gekregen dat per januari onze maandelijkse gasrekening met ruim 200 euro per maand wordt verhoogd en ook andere kosten voor de studio gaan stijgen in het nieuwe jaar. We zijn daarom ook ontzettend dankbaar voor die cursisten die lid blijven, ook al volgen ze geen online les. Jullie helpen hier de studio mee door deze crisis. Ik wil mijn grote dank daarvoor uitspreken.

Ik wil ook mijn dank uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van de docenten en alle andere betrokken partijen bij de studio die ons een warm hart toedragen en daar waar voor hen mogelijk ook in praktische of financiële zin helpen.

Vergeet niet dat je – naast de vaste online lessen – ook dagelijks een half uurtje yoga kunt doen tijdens de Yoia Online Yoga Break. Sluit hiervoor je gratis abonnement af via de webshop/jouw account en blijf met elkaar op deze manier in verbinding en gezond.

Ik wens jullie voor nu vredevolle feestdagen en een nieuw jaar waarin verlangens vervuld worden.

Warme groet,
ook namens het team,
Romanie Graumans

Update 27 november 2021

Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond, 26 november, gelden er vanaf morgen, zondag 27 november de volgendemaatregelen binnen de studio:

 • De yogalessen die tot 17.00u in de studio plaatsvinden worden zowel in de studio gegeven als online via Zoom. Aanmelden zoals gebruikelijk via het rooster / de VG-app.
 • Blijf thuis bij klachten van jezelf of van huisgenoten en laat je direct testen middels een PCR of antigeentest.
 • In de studio aangekomen, desinfecteer je je handen en draag je een mondkapje bij verplaatsing in de studio.
 • Je laat een geldige QR code scannen
 • 1,5 meter is de verplichte afstand. Gebruik de looproutes door het kantoor en de nooduitgang om de verkeerstromen te scheiden.
 • In de zaal wordt gezorgd voor voldoende frisse lucht. Neem kleding in laagjes mee en eventueel een extra deken voor als het koud wordt.
 • De yogalessen die plaatsvinden na 17.00u worden online via Zoom gegeven. Aanmelden zoals gebruikelijk via het rooster / de VG-app. Let op: de les van Michael op dinsdagavond is een kwartier vervroegd en start om 20.30u

De link voor de les moet in principe in Virtuagym staan maar soms gaat dit mis. Je kunt de juiste link altijd terug vinden op www.yoia.nl/lesrooster in de tekst onder het rooster.

De wijzigingen in het rooster zijn doorgevoerd tot de kerst. Daarna is de studio twee weken gesloten en zijn er geen lessen. Vanaf 10 januari staan wij weer voor jullie allemaal klaar op de manier waarop dit dan kan.


Update 05 november 2021

Afgelopen dinsdag zijn er in de persconferentie van de Rijksoverheid maatregelen afgekondigd rondom Covid-19, met als doel het groeiende aantal Covid-opnames in de ziekenhuizen te beperken en terug te dringen. Yogascholen of -docenten zelf zijn, noch direct, noch middels onze beroepsverenigingen, geconsulteerd in de besluitvorming hieromtrent. Los van ieders persoonlijke voor- of afkeur ten aanzien de regelgeving, het gekozen beleid of vaccinaties, hebben deze maatregelen gevolg voor yogascholen die, in veel gemeentes, binnen de categorie Sportscholen vallen.

Zo ook in de gemeente Schiedam. Yoia valt onder de categorie Sportscholen. Dit betekent dat onze docenten bij aanvang van de les jouw QR code of geldend testbewijs zullen scannen en, in geval van twijfel, jou zullen vragen naar je identiteitsbewijs. Zorg dus dat je vanaf aanstaande zaterdag deze beide bij je hebt.

Daarnaast blijven de geldende basismaatregelen van kracht:

 • Was vaak en goed je handen.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen in de samenleving.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen middels een PCR of antigeentest.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Ik wil jou, als lid en/of betrokkene bij Yoia, vragen om deze maatregelen en elkaar, met ieders persoonlijke opvattingen, te respecteren:

 • Bij de entree staat desinfect. De toiletten zijn voorzien van zeep en papieren handdoeken. We vragen je gebruik te maken van deze mogelijkheden.
 • Bij entree van de les word je door de lesgevende docent gevraagd om je QR code te tonen en, op verzoek van de docent, eventueel ook jouw identiteitsbewijs.
 • Blijf thuis bij klachten. Dit is belangrijk. Ook al denk je zelf dat het wel meevalt. Blijf thuis en laat je testen. Hiermee voorkom je dat je de lesgevende docent van die dag – of één van je medecursisten – jou de vervelende boodschap moet brengen dat je naar huis moet. Ik bespaar hen deze situatie graag en ik hoop jij ook. Volg jouw yogales online via de Zoomverbinding.
 • Bij twijfel, of bij een negatief advies via de scanner, ontzeggen onze docenten jouw het recht van toegang tot de les. Hierover is geen discussie mogelijk. Je legt je neer bij deze beslissing en restitutie over deze les is niet mogelijk. Je kunt jouw les live online volgen.
 • 1,5m afstand is niet verplicht. Kijk waar je deze zelf wilt en kunt houden en houd rekening met hen die de afstand wel graag hebben in het geval dat jij het voor jezelf niet nodig vindt.
 • Ben je verkouden geweest en ben je nog wat aan het nasnotteren? Je bent welkom met een negatief PCR- of antigeenbewijs (geen thuistest). Aan het begin van de les maak je dit kenbaar aan de docent en deelnemers aan de les zodat iedereen zich op zijn gemak kan blijven voelen.
 • We zullen in de yogazaal blijven ventileren. Nu het kouder wordt buiten betekent dat extra truien, sokken, dekens mee naar de studio. Vind je het fijn om plaatselijk warmte te maken, kijk dan eens op – bijvoorbeeld – https://nl.stoov.com

Omdat niet iedereen op dezelfde manier achter het gekozen beleid staat van de Nederlandse overheid zullen niet alle docenten het op dit moment gepast voelen om les te geven. Ik respecteer hun zienswijze en de keuze om tijdelijk geen les te geven in deze context. Dit kan als gevolg hebben dat in sommige gevallen jouw les niet door kan gaan of dat er voor een les waarop een vaste docent niet beschikbaar is geen passende vervanging kan worden gevonden. In dat geval wordt de les geannuleerd. We vragen je om begrip en respect te hebben voor ieders persoonlijke overtuiging en beslissing in deze. Je kunt jouw les omboeken naar een ander yogales, live in de studio of online via de live Zoom verbinding. Restitutie van deze lessen is niet mogelijk.

Mocht je zelf, om wat voor reden dan ook, niet in de gelegenheid zijn om een geldende QR code of testbewijs voor aanvang van de les te tonen, dan is er de mogelijkheid om online onze lessen live te volgen. Zo houden we je graag deel van de Yoia-community en voelen we dat we op deze wijze niemand uitsluiten tot het volgen van yogalessen. Mocht je je niet kunnen vinden in de mogelijkheden, neem dan persoonlijk telefonisch contact op met mij. In dat geval kijken we samen naar een voor ons beiden passende oplossing in deze uitzonderlijke situatie

Ik vertrouw er op jullie op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, mede namens het hele team, Romanie


Update 25 juni 2021

Vanaf zaterdag 26 juni zijn er verdere versoepelingen. Vanaf deze dag is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in de studio. De

Voor bezoek aan de studio gelden de basismaatregelen van de Rijksoverheid als het gaat om desinfectie, thuisblijven bij klachten en 1,5m afstand. Er geldt een maximum van 10 of 12 deelnemers per les. Tijdens de lessen zijn de ramen open en is het luchtreinigingssysteem aan. Tot 10 deelnemers is het mogelijk om in een cirkel te zitten voor de les. Let hierbij goed op de 1,5m afstand. Bij 10 of meer deelnemers leg je de matten binnen de stickerhoekjes op de vloer.

Thee na de les mag weer, maar: denk aan de afstand en beperk de duur van de thee tot maximaal een kwartier. Zet gerust een stoeltje buiten bij mooi weer (wel graag daarna weer alles netjes terugzetten en opruimen).

Voor de maanden juli en augustus komt – zoals jullie van ons gewend zijn – een aangepast zomerrooster. Dit zal de derde week van juni online komen.


Update 31 mei 2021

We mogen weer open! Vanaf maandag 7 juni zullen er weer lessen in de studio gegeven worden. Het rooster in Virtuagym is voor de maand juni inmiddels aangepast. De komende maand zullen de lessen zowel live als online te volgen zijn. Dit omdat nog niet iedereen naar de studio kan of wil komen. De aandacht van de docenten zal uitgaan naar de groepen in de studio. In tijd gaan we kijken of en welke lessen online of hybride blijven.

Voor bezoek aan de studio gelden de basismaatregelen van de Rijksoverheid als het gaat om desinfectie, thuisblijven bij klachten en 1,5m afstand. Er geldt een maximum van 10 of 12 deelnemers per les. Tijdens de lessen zijn de ramen open en is het luchtreinigingssysteem aan.


Update 12 mei 2021

Ondanks de mogelijke versoepelingen vanaf 19 mei, blijven de lessen online. De groepslessen zijn nog niet toegestaan. De gemeente Schiedam heeft dit nog eens expliciet benadrukt in haar communicatie met ons. Eén op één (60 euro) blijft mogelijk en hopelijk vanaf 19 mei een één op twee (80 euro) is mogelijk.

Als gevolg van de daling van inkomsten door de aard en duur van de maatregelen hebben een aantal lessen tijdelijk het rooster moeten verlaten. We hopen deze zo spoedig mogelijk weer op te kunnen starten als het ledenaantal weer aantrekt, onze verhuringen weer doorgang kunnen vinden en wij onze externe activiteiten weer op kunnen pakken.

We bedanken alle cursisten die op dit moment de online lessen blijven volgen en zo hun abonnement actief benutten. We bedanken ook alle cursisten die op dit moment geen online lessen volgen maar de studio wel sponsoren door hun abonnement te laten doorlopen. Er is een warm en dankbaar hart voor de docenten die hun uren om niet of met korting ter beschikking stellen. En er is ook warme, liefde en begrip voor die cursisten en docenten die vanwege hun eigen financiële situatie dit niet kunnen. Samen komen we hierdoorheen. _/|_


Update 9 maart 2021

Nog altijd blijft de studio dicht voor de groepslessen. Het is nu wel mogelijk om één op één sessie te boeken. Neem contact met op met Romanie voor een persoonlijk ontspanningsmeditatie, een yoga nidra, het werken aan nek-, rug-, schouder- of bekkenklachten, een ademcoachsessie of een reikibehandeling. Indien de financiën voor jou ook een uitdaging zijn in deze tijd, maak dan gebruik van de tijdelijke 25% lockdownkorting (van 60 naar 45 euro per uur). Uiteraard is de ontvangst in de studio goed verzorgd en conform de maatregelen. Tot in de studio?


Update 14 december 2020

Vandaag ontvingen we een vooraankondiging dat per middernacht de sportscholen hun deuren weer dienen te sluiten, vooralsnog tot en met 19 januari. Dat betekent dat we tot onze grote spijt alle studiolessen uit het rooster zullen halen. Je kunt je les omboeken naar een online les. We hopen dat je de studio in deze lastige tijd blijft steunen en dat we je in onze online lessen mogen ontmoeten. Mocht het omboeken van je les niet lukken, wil je dan een mailtje sturen naar info@yoia.nl (liever geen WhatsApp of bericht op de Virtuagym-portal). Ik hoop dat jij en de mensen die je liefhebt in goede gezondheid zijn en blijven en wens jullie – namens het hele team – een liefdevolle kerst en een verwachtingsvolle jaarwisseling. Warme groet, Romanie


Update 6 november 2020

Ondanks de vele telefoontjes en mailtjes en motivatie, is het voor ons niet toegestaan om met meer dan 2 personen + een docent in de yogazaal te zijn. We hebben de studiolessen aangepast en alle eerdere aanmeldingen voor studiolessen geannuleerd. Ieder lid kan zich in de komende twee weken, uit solidariteit met de medecursisten, 1x inschrijven voor les in de studio. Alle lessen worden online via live stream gegeven vanuit de studio. Dus rol je matje lekker thuis uit en geniet van je practice! Die hoeft niet te stoppen.


Update 4 november 2020

Na de persconferentie van gisteravond is er veel onduidelijkheid over het begrip groepsles in relatie tot de mogelijkheid om met maximaal 30 mensen in één ruimte te zijn voor de beoefening van sport. De hele dag is besteed aan afstemming zoeken met allerlei instanties en het ministerie om er achter te komen of er toch een mogelijkheid kan blijven bestaan om ook in de studio les te geven. We hebben hier over nog geen uitsluitsel en daarom nemen we het zekere voor het onzekere en bieden we nu de lessen alleen online aan. Heb je een les geboekt in de studio, boek deze dan zelf of naar online of verplaats deze naar een ander moment. Mochten er wijzigingen komen in de mogelijkheden dan stellen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.


Update 13 september 2020

Goed nieuws. Na de persconferentie van gisteravond weten we dat de yogastudio open mag blijven. En dat is fijn. Want werken aan je fysieke, mentale en emotionele gezondheid is belangrijk is deze tijd. Met het terugbrengen van de sociale bewegingen is de wekelijkse ontmoeting in de studio of in de Zoom met je mede-yogi’s ook fijn om in verbinding te blijven met je medemens. We kijken er dus naar uit om je in de lessen te ontmoeten.

Omdat er in de lessen van Yoia en Samsara, binnen de beide docentteams en de medewerkers en bezoekers van het kantoor mensen vallen in de kwetsbare doelgroep, draag je vanaf vandaag een mondkapje bij het verplaatsen in de studio. Eenmaal op de mat, mag kan je je mondkapje afdoen. Gebruik je mondkapje op de juiste wijze. Lees er hier meer over: https://www.volkskrant.nl/cs-b7bf3498

Handhaaf binnen de studio ook de 1,5m afstandsregel (er zijn nu ook grijze tapes aangebracht op de overloop om die 1,5m te duiden), desinfecteer je handen bij binnenkomst, hoest of nies in je elleboog en maak je yogamat aan het einde van de les schoon. Blijf bij klachten van jezelf of huisgenoten thuis (en laat je testen).

Samen zorgen we ervoor dat we de verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperken. Laten we hopen dat de getroffen maatregelen effectief zijn genoeg zijn om open te kunnen blijven. We leven mee met een ieder voor wie deze maatregelen minder gunstig uitpakken. Laten we elkaar in deze tijd een extra handje helpen. Ook dat is yoga!

Met warme groet en dank voor jullie medewerking, namens het hele team,
Romanie Graumans


Update 15 augustus 2020

Puf, puf, warm, warm. Het is een hele uitdaging om met dit weer je yoga practice gaande te houden. Gelukkig is er zoveel in yoga wat je kunt doen met dit weer: zachte oefeningen, meditatie, verkoelende pranayama. Thuis of in onze heerlijk koele studio. Nu we halverwege het zomerrooster zijn, een korte update wat we achter de schermen aan het doen zijn en naar het najaarsrooster.

Nieuw rooster live en streaming

De ambitie is om alles zo in te richten dat we terug kunnen naar een rooster dat vergelijkbaar is het pre-coronarooster. Dus op alle dagen les in de studio met een divers aanbod. Tegelijk willen we al die lessen tegelijkertijd online aanbieden via een live-stream. In één klap is er meer dan een verdubbeling van het huidige aanbod en kun jij je lessen waar en wanneer je wilt volgen.

Omdat we de techniek goed willen inrichten en het rooster mooi rond willen maken en iedereen binnen Yoia her en der deze weken nog weg is, hebben we hier nog even tijd voor nodig. Mocht je nu overwegen om je abonnement op te zeggen omdat er te weinig lessen in de studio zijn òf juist te weinig lessen online, wil ik je vragen nog even te wachten tot het rooster online staat en dan te beslissen. Dit zal de laatste week van augustus zijn.

Fitmanager houdt op

Fitmanager heeft aangekondigd te stoppen, net nu wij met elkaar helemaal gewend zijn aan dit systeem. Erg vervelend maar een voldongen feit. Er heeft in de eerste weken van de zomerperiode een uitgebreide selectie plaatsgevonden voor een nieuw systeem dat dezelfde mogelijkheden biedt en vriendelijk is in de overstap. De verwachting is dat we per 1 oktober over zullen stappen naar dit nieuwe systeem en dat jij daar zo min mogelijk van gaat merken. Hoe en wat er precies gedaan wordt en wat jij hiervan wel gaat merken, deel ik in de maand september met jullie.

Voor nu wens ik jullie vrolijke, zonnige, gezonde en liefdevolle dagen.
Hartelijke groet
Romanie Graumans


Update 1 juli

Yeah! Onder voorwaarden mag de yogastudio per 1 juli weer open en wat kijken we er naar uit om jullie in de studio weer te ontmoeten. We hebben ook goed naar jullie geluisterd. Veel van jullie gaven aan nog niet naar de studio te willen, kunnen of durven komen. En dat begrijpen wij ook. Juli en augustus draaien we gewoonlijk een aangepast zomerrooster. Voor dit jaar hebben het rooster om die reden speciaal samengesteld uit online lessen en lessen in de studio. In deze nieuwsbrief lees je alles over het rooster, je bezoek aan de studio en de online lessen. Lees ‘m goed door en laat ons weten als je vragen hebt.

Zomerrooster

In de maanden juli en augustus draaien we zomerrooster. Dat wil zeggen dat je van een andere docent les kunt krijgen dan je gewend bent en dat lessen op andere dagen of tijden plaatsvinden. We werken samen een vaste invalpool van docenten en met Samsara Yoga Docentenopleiding om studenten vanaf het derde en vierde jaar en pas afgestudeerde docenten leservaring te kunnen laten opdoen. Vanuit de basisjaren in de opleiding zijn zij in staat al volwaardige lessen te geven. Zij kunnen (aspirant)lid worden van de Vereniging van Yogadocenten Nederland, waar Yoia ook bij is aangesloten.

In de omschrijving van de les kun je de aard van de les zien en zien of deze les in de studio plaatsvindt of online via Zoom. Hieronder lees je de praktische informatie bij bezoek aan de studio en de online les. Lees deze goed door.

Voor elke les geldt een minimum aantal deelnemers van 4. Drie uur van te voren wordt automatische besloten of de les doorgaat of niet. Bij annulering ontvang je een e-mail. Gebruik je de Fitmanager app op je telefoon, zet dan de meldingen van de app aan. Zo mis je nooit een bericht. Is een les volgeboekt, zet je zelf dan op de wachtlijst. Je krijgt een melding als er een plek vrijvalt. Die kun je dan claimen (ook hier is het handig voor dat je je notificaties aanzet).

Nog niet alles staat nu goed in Fitmanager. In de komende twee weken wordt het zomerrooster in Fitmanager zichtbaar en geactualiseerd. Wijzigingen kunnen optreden in de planning, dus check altijd vooraf nog even of jouw les op het rooster staat en of deze online of in de studio gegeven wordt.

Bezoek aan de studio

Fijn als je weer naar de studio komt. We hebben wat aanpassingen moeten doen om de maatregelen te kunnen implementeren. We kunnen maximaal 12 deelnemers kwijt in de grote zaal boven. Dit maximum hanteren we strikt. Aanmeldingen via Fitmanager zijn leidend. Hierbij een aantal praktische zaken rondom je bezoek aan de studio:
De studio is 10 minuten voor aanvang open.

 • Bij de entree van de studio wordt gevraagd of jij en/of je huisgenoten geen corona-gerelateerde klachten hebben (triage). Blijf bij twijfel over klachten thuis.
 • De docent kan bij twijfel de toegang weigeren. Je dient je bij dit besluit neer te leggen.
 • Bij binnenkomst desinfecteer je je handen en neem je de regels t.a.v. looproute en afstand in acht.
 • Neem zo min mogelijk persoonlijke dingen mee naar de studio. Jassen, schoenen en persoonlijke bezittingen stop je in een tas die je op de gang achterlaat. Tussen de tassen laat je voldoende ruimte.
 • Er liggen matten klaar in de zaal. Je kunt hier je eigen mat overheen leggen of een handdoek meenemen om er over heen te leggen. Na afloop van de les maak je de mat schoon.
 • Wil je gebruik maken van props (meditatiekussen, bolsters, bankjes) leg dan een eigen handdoek hier over heen.
 • Na afloop van de les ga je direct naar huis. Er is geen thee.
 • Na de les wordt de ruimte goed geventileerd en schoongemaakt. Het is fijn als je de docent hierbij wilt helpen.

Online lessen

De online lessen zullen live gegeven worden via Zoom. We hebben juli en augustus elk 1 link voor alle lessen. Bewaar deze goed. Ze worden niet meer voorafgaand aan de les rondgemaild. Ben je de link vergeten, kun je deze op de website vinden. Als je op deze link klikt, kom je automatisch in de ‘Waiting Room’ (wachtruimte) van de les. Zet je microfoon en camera aan. Doe dit ongeveer 5-10 minuten voor aanvang van de les.

Zoomgegevens voor ALLE LESSEN IN JULI
LINK: https://zoom.us/meeting/register/tJMpduCorDMpGtKQ8npza4ORmvALmVh5NBEE
ID: 974 1902 8306
WW: YoiaJuli (let op: hoofdlettergevoelig)

Zoomgegevens voor ALLE LESSEN IN AUGUSTUS
LINK: https://zoom.us/j/92963868900?pwd=N2pvZDN2S1VXVFF0UHU4bml5MGpidz09
ID: 929 6386 8900


Update 01 april 2020

Gisteravond hebben we gehoord dat de studio nog langer dicht moet blijven. Dat vinden we ontzettend jammer maar wel het juiste besluit. Gelukkig treffen we elkaar online en inmiddels zijn de meeste van jullie gewend aan de lessen thuis voor het beeldscherm. Het is mooi om te zien hoe onze community zich in de virtuele wereld voortzet en dat we zo, los van yoga, ook op een gezellige en ontspannen manier samen kunnen zijn. Voor diegenen die het nog steeds spannend of lastig vinden via de computer, hebben we inmiddels een team van mensen die (telefonische) ondersteuning biedt.

Rooster april online
Vanaf vandaag staat het rooster voor de maand april online. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk lessen door te laten gaan, maar we zijn ook genoodzaakt om tijdelijke besparingsmaatregelen door te (blijven) voeren.

Geef een Online Thuis Yogales cadeau
De online lessen bieden ook kansen. Zo zijn onze lessen nu toegankelijk voor mensen uit heel Nederland. Dé kans dus om samen met een familielid of een verre vriend(in) de les te delen.

We hebben een speciaal losse les tarief geïntroduceerd voor deze periode. In plaats van 12,50 euro betaal je voor een losse les nu 10 euro. Misschien wil je een harde werker uit de zorg een ontspannen moment geven? Een cadeau voor iemands verjaardag geven? Of gewoon samen een keer iets leuks doen? Via de website kun je deze lessen nu boeken en cadeau geven.

Alles van waarde is weerloos
Een prachtige uitspraak van Lucebert. Nu er heel veel gratis en video’s wordt aangeboden, krijgen we wel eens de vraag waarom je bij ons toch voor je yogalessen betaalt. Alle lessen worden gegeven door professionele yogadocenten. Deze docenten hebben jarenlang geïnvesteerd in hun practice en opleidingen. De meeste van ons zijn aangesloten bij de Vereniging van Yogadocenten Nederland of hebben een vergelijkbaar kwaliteitsniveau. In de lessen is ruimte voor dialoog met gelijkgestemden en oefeningen op maat. Dat is wat waard. Bovendien: onze vaste laste draaien gewoon door, terwijl onze inkomsten door het drastisch wegvallen van al onze externe activiteiten en verhuringen van de studio. Je helpt ons dus ook deze uitdagende periode door je abonnement te laten doorlopen of losse lessen cadeau te geven.

Afsluitend hopen we natuurlijk dat jullie en jullie naasten in goede gezondheid zijn, weer beter zijn en gezond blijven.


Update 19 maart 2020

Het was fijn om gisteren met zo’n grote groep de Zoom intro te doen en om te zien dat inmiddels veel van onze cursisten de weg naar de online weten te vinden. Het is prachtig om te zien hoe onze community elkaar opzoekt, helpt en geniet van de lessen. Voor die mensen die echt Zoomstress krijgen bij het idee iets online te moeten doen, wil ik kijken of we iemand bij je thuis kunnen laten komen meekijken om je te helpen opstarten. Dus ben of ken je iemand die dit nodig heeft, of ben je juist een cursist die dit op zich wil nemen? Meld je dan even bij mij via WhatsApp. Dan knoop ik jullie aan elkaar. Alvast dank jullie wel!


Update 18 maart 2020

Dank jullie wel voor al jullie hartverwarmende, steunen berichten via Facebook, Mail en WhatsApp. En hoe mooi ook, dat er zelfs iemand lig werd van Yoia, gewoon om de studio te steunen!
Vanochtend vond de eerste online live les plaats. Vanuit de studio met Rianne, live in de woonkamers van 11 deelnemers.
De les en online lesmogelijkheid is zeer positief en dankbaar ontvangen. Wel merkten we dat het wat tijd kost voor iedereen om wegwijs te worden binnen Zoom en alles praktisch te regelen. Op advies van een cursist organiseren we daarom vanavond een Zoom instructie via Zoom.Vanavond online live via Zoom om 20.30 uur kun je via deze link: https://zoom.us/j/138746193 deelnemen aan de Zoom instructie. Wil je online les gaan volgen, maar heb je nog niet eerder met Zoom gewerkt en wil je weten of je beeld en geluid werken? Neem dan via bovenstaande link deel en we helpen je met vragen en instellingen.Tot vanavond.

Update 17 maart 2020 (avond)

Via het lesrooster kun je zien welke lessen live en online gegeven gaan worden. Je kunt je aanmelden via de site of je Fitmanager app. Zie in de update van vanmorgen hoe het werkt. Twijfel je over deelname, vind je het spannend of heb je er vragen over, schroom niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag.


Update 17 maart 2020 (ochtend)

Gisteravond hebben we met het Yoia team een start gemaakt met de voorbereiding van de online yogalessen. Vanaf woensdag 18 maart vinden de lessen online doorgang via Zoom. Dit is een online platform waar iedereen gebruik van kan maken via de browser. Je hoeft het programma niet zelf te downloaden. De komende week zien we als een testweek. Volgende week beslissen we op basis van jullie en onze eigen ervaringen of en zo ja, welke lessen online doorgezet zullen worden.

Hoe werkt het?
In de loop van de dag/avond zullen de lessen die online gegeven gaan worden zichtbaar zijn in Fitmanager. Het kan zijn dat jouw vertrouwde les door een andere docent gegeven wordt, dat de aard van de les wat anders is of dat de tijdstippen wat anders zijn.

Meld je via de vertrouwde weg via Fitmanager aan voor de les(sen) die je wil volgen. Dit doe je uiterlijk 2 uur van te voren. De online les gaat door als er minimaal 5 deelnemers zijn. Als de les door gaat en je bent nog niet aangemeld, dan kun je je na die 2 uur ook nog registreren. Is de 2 uur les voor aanvang van de les verstreken, is annuleren van deelname aan de les niet meer kosteloos mogelijk.

Via Fitmanager en je e-mail ontvang je uiterlijk een half uur voor aanvang van de les een bericht met daarin een link voor Zoom. Via die link kun je de komende periode (zolang als de corona maatregelen van kracht zijn) online je les(sen) volgen via je computer/laptop, tablet of telefoon.

LET OP: Gebruik je de app van Fitmanager op je telefoon, zet dat je notificaties in de app aan. Gebruik je Hotmail, check dan je spambox als je geen berichten ontvangt.

Zorg dat je ongeveer een kwartier voor aanvang van de les inlogt via de link. Je komt dan terecht een Waiting Room (wachtkamer). Zet je beeld en geluid aan. De docent geeft bij aanvang de les toegang tot de les. Aan het begin en eind van de les worden beeld en geluid gebruikt om vragen te stellen en ervaringen te delen. De docent zal het geluid van alle deelnemers tijdens de les uitzetten zodat geluiden van jullie thuis de les niet verstoren en zodat de docent goed verstaanbaar blijft. Bij aanvang van de les zal de docent uitleggen hoe je om kunt gaan met zelf in beeld zijn en de anderen zien (of hoe niet).

Voor deze online lessen gelden dezelfde vertrouwde uitgangspunten als normaal in de lessen: wat gedeeld en besproken wordt in de les, blijft in de les en is vertrouwelijk. Iedereen die aan de les deelneemt gaat daar op gepaste wijze mee om. Dit is ook de reden dat er geen opnames van de lessen worden gemaakt en deze ook niet achteraf gedeeld worden.

Aan het begin van de lessen wordt tijd genomen om uit te leggen hoe Zoom werkt zodat dat voor iedereen duidelijk is. Het kan zijn dat het geluid wat hol klinkt of dat het beeld niet 100% scherp is. Deze periode vraagt om noodmaatregelen en niet om 100% perfectie. Het belangrijkste voor jullie, de docenten en de studio is dat wij en jullie bij elkaar kunnen blijven komen en de lessen doorgang kunnen blijven vinden

Wat heb je nodig om de online lessen te kunnen volgen?

 • Een goed werkende internetverbinding
 • Een computer, laptop, tablet of telefoon
 • Een rustige plek in huis waar je de les kunt volgen en computer of ander apparaat neer kunt zetten
 • Je eigen yogamat. Heb je geen eigen yogamat? Je kunt er een (online) kopen bijvoorbeeld bij Action of je gebruikt tijdelijk een handdoek, plaid, deken. Wil je in de studio een mat kopen? Neem dan even contact met Romanie voor een afspraak. Er zijn nog een aantal matten in de verkoop. In het kader van de huidige situatie geldt 25% korting op aanschaf van een mat.
 • Iets van een kussen of andere verhoging om op te zitten

En verder
Dit is een bijzondere periode die voor ons allemaal nieuw en wennen is. Ik ben heel blij en dankbaar dat we jullie op zo’n korte termijn online live lessen kunnen aanbieden. Ik begrijp dat niet iedereen online yogalessen kan of wil volgen. Dit is ook echt een tijdelijke maatregel. Jullie kunnen er op vertrouwen dat passende maatregelen getroffen worden om te compenseren voor de gemiste lessen. Het is dus niet nodig om vanwege Corona nu je abonnement op te zeggen. Door het abonnement door te laten lopen, steunen jullie nu de studio en het team om passende maatregelen en oplossingen te zoeken en helpen jullie problemen voor Yoia op langere termijn voorkomen. Bij voorbaat dank voor jullie steun en vertrouwen.

Met hartelijke groet,
namens het hele team,
Romanie Graumans


Update 16 maart 2020

De yogastudio is gesloten maar de lessen gaan door! Vandaag hebben we besloten dat we vanaf aanstaande woensdag tot en met volgende week woensdag een testweek gaan draaien met online lessen. Vanavond en morgen bereiden we ons binnen Yoia hier op voor. Houd de site, Facebook en Fitmanager in de gaten.

De online lessen zullen ingepland worden in Fitmanager en je kunt je daar aanmelden voor deelname. De les zal worden gegeven via Zoom en is daarmee live en met elkaar. De lessen zullen in verband met privacy en aard van de lessen niet opgeslagen of gedeeld worden. Het is dus net als in het echt: vanuit het hier en nu met de mensen die er zijn. Iedereen die geregistreerd staat in Fitmanager ontvangt persoonlijk bericht over de werkwijze. Ben je geen lid, maar wil je wel op de hoogte blijven en bericht ontvangen? Registreer je dan hier.


Update 15 maart 2020

Beste cursisten en betrokkenen bij Yoia,

Naar aanleiding van de persconferentie van zondag 15 maart, heb ik met grote spijt in mijn hart besloten om de studio tot en met 6 april te sluiten.

Hoewel we allemaal weten dat yoga bijdraagt aan weerbaarheid, gezondheid, ontspanning en weerstand en we daarmee onze cursisten juist ook kunnen helpen, wil ik mijn verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van jullie, mijn docenten en ieders naasten.

Ik begrijp dat het voor jullie niet prettig is dat jullie je lessen nu niet kunnen volgen. Ik ben met de docenten in overleg hoe we online eventueel de mogelijkheid kunnen bieden om les te ontvangen of contact te hebben met je docent. Tevens kijk ik naar passende en haalbare oplossingen om de gemiste lessen te compenseren. Zodra er meer duidelijkheid is over deze situatie en als de storm weer is gaan liggen, zal ik jullie hierover informeren.

Ik wil jullie bedanken voor alle ondersteunende, begripvolle en lieve berichten die ik heb mogen ontvangen de afgelopen dagen. Ik wil jullie op voorhand bedanken voor je begrip voor deze beslissing. Ook wil ik mijn docententeam bedanken. Ze hebben zich de afgelopen weken extra hard ingezet om de studio draaiende te houden en ik ben blij met hun steun en vertrouwen en hun zorgzaamheid en zorgvuldigheid naar jullie toe.

Yoia is meer dan alleen een yogastudio. Met de vele cursisten vormen we inmiddels een fijne community. Ik wil jullie dan ook vragen om de komende tijd – naast yoga op je mat thuis – ook yoga in de praktijk te brengen. Laten we met elkaar deze tijd benutten om zorg te dragen voor elkaar. Via de Facebookpagina van Yoia kun je je melden als je hulp wilt aanbieden. Denk bijvoorbeeld eens aan een keer boodschappen doen voor iemand, een maaltijd brengen, de hond uitlaten of op de kinderen passen van de mensen die werkzaam zijn in de vitale processen. Via de Facebookpagina kun je ook melden als je hulp nodig hebt. Schroom niet te vragen.

Voor nu is dit alles wat ik kan delen met jullie. Ik blijf jullie op de hoogte houden. Houdt de berichten via Fitmanager, de website en de Facebookpagina in de gaten.

Ik wens jullie een goede gezondheid voor jezelf en je naasten.

Warme groet
Romanie Graumans


Update 13 maart 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 12 maart jl. zijn de maatregelen om verspreiding van het Coronovirus in te dammen versterkt. Op deze pagina informeren we je wat we binnen Yoia hebben besproken en besloten rondom de afgekondigde maatregelen.

Wij blijven dagelijks de website van het RIVM in de gaten houden. De studio blijft voorlopig open en wij nemen als docenten de geadviseerde maatregelen door het RIVM in acht en letten extra op onze persoonlijke hygiëne en de hygiëne in de studio.

Er is extra schoonmaak ingekocht, de handdoekjes in de toiletten en keuken zijn vervangen door de papieren handdoekjes, in de mattenreinigers zit extra desinfect en de doekjes worden extra vaak gereinigd. Na afloop van de lesblokken maken alle docenten de studio, de gangen en alle grepen en knoppen extra schoon en we zijn terughoudend met hands-on adjustments in die lessen waarin dit gebruikelijk is.

We willen jou vragen zelf ook de adviezen van het RIVM over als het gaat om hygiëne en mogelijkheden die je zelf heb uit voorzorg voor jezelf en je mede-cursisten strikt op te volgen. Dat betekent dat je NIET naar de studio komt als je last hebt van verkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Wees hierin aandachtig, zorgvuldig en zorgzaam.

Yoga helpt je gezond te blijven je weerstand verhogen, daarom blijven we zo lang als het kan onze lessen aanbieden. Wel kijken we op de achtergrond naar mogelijkheden om de lessen eventueel online te geven als blijkt dat andere maatregelen nodig zijn.

We hopen dat je met ons de verantwoordelijkheid draagt voor jezelf en de ander.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd en dat jullie en jullie naasten gezond blijven.

Graag zie ik je in de studio!

Met hartelijke groet,
namens het hele team,
Romanie Graumans