Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

als je wilt beginnen

 • Je kunt op elk moment in de maand starten met lessen.
 • Tijdens de lessen draag je gemakkelijk zittende kleding. Laagjes zijn prettig.
 • In de yogastudio zijn leenmatten beschikbaar. Omwille van hygiëne en beschikbaarheid wordt geadviseerd een eigen yogamat aan te schaffen als je weet dat je vaker yoga gaat doen.
 • We kunnen je adviseren over de aanschaf.
 • Er zijn een aantal meditatiekussens en bankjes in de studio beschikbaar om te testen tijdens de les. Mocht je er vaak gebruik van maken, adviseren we een eigen kussentje aan te schaffen zodat je altijd verzekerd bent van een ‘zitplek’.
 • In verband met de ruimte en organisatie, vragen wij je aan te geven in welke les(sen) je een vaste plek wilt. Indien dit voor jou lastig is (bv met flexibele roosters) overleg dan even met ons.

abonnement en kosten

 • Voor 12,50 euro kun je twee proeflessen volgen in één week. Je rekent af bij de eerste proefles.
 • Losse lessen voor niet-cursisten kosten 12,50 euro per les en dienen voorafgaand aan de les betaald te worden.
 • Om vast deel te nemen aan de yogalessen heb je keuze uit een klein abonnement (1x per week, 39,50 euro per maand) of een groot abonnement (onbeperkt, 57,50 euro per maand).
 • Als je een klein abonnement hebt en je wilt af en toe een los se les extra volgen, kost deze extra les 10 euro. Je betaalt dit bij aanvang van de les.
 • Het maandelijkse abonnementsgeld wordt automatisch twaalf keer per jaar geïncasseerd. Indien je geen gebruik wilt maken van de incasso dient het lesgeld + 5 euro administratiekosten in de eerste week van de maand op rekening NL51 INGB 0007 2583 88 t.a.v. Yoia te staan o.v.v. abonnement per maand + naam van de maand.
 • Het abonnement sluit je af voor jezelf. Iemand anders kan niet op jouw abonnement lessen.
 • Er vindt geen restitutie plaats van gemiste lessen.

praktische zaken

 • In de garderobe staan schoenenbanken zodat je de yogaruimtes op blote voeten of sokken kunt betreden. Zo blijft de zaal schoon tijdens de lessen. Let in de zomer op vieze voeten door slippers. Neem eventueel een washandje mee zodat je je voeten kunt wassen.
 • Laat waardevolle spullen thuis. Kleine spullen zoals sleutels, portemonnee en mobiele telefoon (mits uitgeschakeld) mogen mee de yogaruimte in. Jassen en tassen blijven in de garderobe.
 • Roken en het gebruik van mobiele telefoons in de ruimtes van Yoia is niet toegestaan.
 • Yoia is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • De lessen eindigen vaak met een eindontspanning of meditatie. Als er nog een les voor of na jouw les plaatsvindt, wees dan rustig en stil uit respect voor de cursisten.

als je een keer niet kunt of met vakantie gaat

 • Als je een les niet kunt komen, dan kun je dit doorgeven via e-mail, telefoon, WhatApp of sms.
 • Als je je vooraf hebt afgemeld, kun je de les inhalen binnen dezelfde maand. Maak hierover afspraken met de docent. Na deze maand vervalt het recht op inhalen, tenzij anders afgesproken met de docent.
 • Tijdelijk stopzetten is mogelijk bij afwezigheid langer dan een maand. Dit dient altijd minimaal één kalendermaand van te voren aangegeven te worden. Abonnement gaat automatisch weer in na afgesproken pauze-periode.
 • Er vindt geen restitutie plaats voor gemiste lessen.

vakanties

 • In de kerstvakantie van Regio Midden is Yoia dicht. De kerstsluiting is verrekend in het maandabonnement. Voor deze weken vindt geen restitutie plaats.
 • Tijdens de zomervakantie past Yoia het rooster aan en zijn er minder lessen. Heb je een een klein abonnement en kom je altijd op een vaste dag en tijd en is niet mogelijk om hierdoor je wekelijkse les te volgen, kun je de gemiste lessen inhalen binnen een periode van zes weken voorafgaand of na de zomervakantie. Dit kan alleen na overleg met de docent.
 • In de andere schoolvakanties kunnen we ons rooster aanpassen of kun je les hebben van een andere docent dan je gewend bent.
 • Over de exacte wijzigingen en data informeren we je tijdens de lessen, de nieuwsbrief en via Facebook: www.facebook.com/yoiayoga.

als je niet meer verder wilt

 • Als je geen lessen meer wilt volgen, meld je je schriftelijk/per e-mail één kalendermaand van tevoren af. Een voorbeeld ter verduidelijking: zeg je op 3 of 31 januari op, dan stopt je abonnement per 1 maart.
 • Stopzetting per direct kan alleen op basis van een schriftelijk advies van een behandelend arts of specialist.

je eigen verantwoordelijkheid

 • Je neemt op eigen risico deel aan de lessen van Yoia.
 • Als je last hebt van lichamelijke en/of psychische klachten, meld dit dan altijd voorafgaand aan de les bij de docent.
 • Bij Yoia gaan we er van uit dat je in staat bent om normale lichamelijke inspanning te verrichten. Als je hierover twijfelt, raadpleeg dan je huisarts of een specialist.
 • Als je onder behandeling bent voor bepaalde klachten overleg dan altijd met jouw specialist over mogelijkheden en risico´s.
 • De docent behoudt zich het recht om je deelname aan de les te weigeren als deze hiervoor gegronde redenen heeft.
 • Yoia kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of opgelopen letsel.

onze verantwoordelijkheid

 • Yoia werkt met docenten die een goede, meerjarige en intensieve scholing hebben genoten en ervaring hebben.
 • We streven er naar zoveel mogelijk te werken met docenten die als lid of aspirant lid zijn aangesloten bij de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) of een vergelijkbare kwaliteit.
 • Deze vereniging waarborgt de kwaliteit van opleiding en continue ontwikkeling en integriteit van yogadocenten in Nederland. Leden verbinden zich aan de beroepscode van de vereniging. Meer informatie over de VYN is te vinden op www.yoganederland.nl

geldigheid

 • Yoia behoudt het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 • De geldende tarieven zijn te vinden op de website. Aan eerdere vermeldingen over tarieven kunnen geen rechten ontleend worden.

Schiedam, januari 2017